Axudas ó abandono da profesión

[2009-11-21]

abrir en pdf para imprimir

Imaxe da nova.
Axudas ó abandono da profesión

O Departamento de Viaxeiros do Comité Nacional do Transporte por Estrada (CNTC) enviou un informe á Dirección Xeral de Transporte Terrestre do Ministerio de Fomento sobre o proxecto da Orde de Axudas ó Abandono da Profesión de Transportista, pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de axudas a transportistas autónomos que abandonen a actividade.

Con carácter xeral, e como xa lle manifestou en anteriores informes sobre normas reguladoras das axudas ó abandono da actividade de transportista, para o Comité o ámbito ao que se refiren é insuficiente. Para que as axudas teñan unha plena e frutífera aplicación deben referirse aos transportistas que achegan a súa capacitación a empresas non só unipersoais senón con independencia da composición da súa capital social.

Sobre estas empresas puidese haber a esixencia das mesmas condicións que se prevén na citada Disposición Adicional para as sociedades mercantís unipersoais; por iso a participación do beneficiario no accionariado sería indiferente, xa que a autorización referida debería ser dada de baixa no Rexistro Xeral de Transportistas e de Empresas de Actividades Auxiliares e Complementarias do Transporte, e efectuado a anotación correspondente á capacitación do beneficiario.

No que fai a aspectos concretos do articulado, o Departamento de Viaxeiros formulou as seguintes observacións:

Entre os requisitos relacionados coa actividade de transportista, para poder ser beneficiarios de axudas ao abandono da actividade, figura o que só poderán acollerse aqueles transportistas autónomos que sexan titulares de forma ininterrompida durante os dez últimos anos dun máximo de tres copias autorizadas da autorización de transporte público en autobús. Tal limitación contida neste artigo resulta moi restritiva, debendose ampliar a menos de cinco copias autorizadas, mínimo de copias para acceder o mercado de transporte público en autobús.

Así mesmo engadiuse no apartado c) a frase “A autorización que dea lugar ao outorgamento da axuda deberá estar en vigor ata o momento da renuncia para o cobramento da subvención ”. Trátalle dun requisito con aparencia de mera formalidade, pero que na práctica pode xerar algún problema concreto e de difícil solución. Deberíase considerar que se no momento da solicitude de abandono címprese con todos os requisitos para iso, xa debería xerarse o dereito á mesma, independentemente doutras causas –que poden ser alleas ao transportista - que poderían provocar unha perda de vixencia na autorización. Por iso, própónse a supresión desa frase.

Debe incrementarse a contía das axudas para as que non lle prevé variación respecto de anos anteriores. Na contía prevista, as axudas son claramente insuficientes para conseguir unha eficaz acollida polos transportistas.
Polo que se refire á documentación relacionada no Anexo II, só debería facer referencia a aquela que non fóra expedida pola Administración, polo que deben suprimir do Anexo os puntos que son documentos expedidos pola propia Administración: certificacións de observar a corrente de pagamento das obrigas tributarias e da Seguridade Social, fotocopias das autorizacións de transporte para as que se solicita a axuda e do permiso de conducir, e polo tanto non deberían ser achegados polo solicitante, senón que a Administración debería achegaras de oficio.

Información de Contacto

 • Sede:

  C/ Laverde Ruiz nº 6 Bajo D

 • 15701 Santiago (A Coruña)

 • Teléfono:

  (981) 59 75 00

 • Fax:

  (981) 59 86 20

 • Correo electrónico:

  info@transgacar.es

outras seccións

Páxinas amigas

 • fegatramer
 • fomento
 • BOE
 • Xunta
 • Buscador google
 • Direccion general de tráfico
 • aemet
 • repsol
 • Ifema
 • Asintra
 • trabajo

Patrocinan:

 • Secretaría Xeral de modernización e innovación tecnolóxica
 • Ministerio de industria, turismo y comercio
 • Plan Avanza
 • Secretaría Xeral de modernización e innovación tecnolóxica
Visitar Facebook Visitar Google+ Visitar canal de Youtube